På bræen kan man se store revner og huller .
Retur til siden